130 Lat

Zdrowie pacjenta naszą największą wartością.

130 Lat

Informacja dla studentów psychologii ubiegających się o odbycie praktyk w tutejszym szpitalu

O praktyki studenckie mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria:

 • studenci kierunku psychologii
 • 5-letnich, jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w trybie dziennym lub wieczorowym

Prosimy o złożenie podania, skierowania bądŸź umowy z uczelni oraz wypełnionego i wydrukowanego formularza dostępnego na stronie internetowej szpitala na 2 miesiące przed planowym terminem rozpoczęcia praktyk.


Oferujemy profesjonalną, wszechstronną pomoc w zakresie psychiatrii, służącą poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego.


KOMUNIKAT DLA LEKARZY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka33

zatrudni na dogodnych warunkach
lekarzy specjalistów psychiatrów
bądź
w trakcie specjalizacji psychiatrycznej,
bądź
lekarzy planujących rozpocząć specjalizację psychiatryczną
w pełnym wymiarze czasu pracy,
w oddziałach psychiatrycznych.


Wszelkich informacji udziela dział kadrowo-płacowy
tel. kontaktowy: 32 43 28 142.


Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowy sposób sprawdzania uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.
Od 1 stycznia w całej Polsce zgłaszając się do lekarza wystarczy podaś numer PESEL i okazać dowód tożsamości. W przypadkach dyskusyjnych można przedstawić inny dokument stwierdzający uprawnienia lub napisać oświadczenie, że takie prawo się posiada.
Mieszkańcy województwa Śląskiego PESEL podawać będą z Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i okażą na przykład dowód osobisty. Więcej informacji na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl.
Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna


ZAPRASZAMY DO ODDZIAŁU DZIENNEGO TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
przy ul. Gliwickiej 33

Oferta Oddziału Dziennego skierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu, które mają trudności w utrzymywaniu dłuższych okresów abstynencji i które chcą uczestniczyć w intensywnym programie terapii, a jednocześnie nie chcą tracić kontaktu z bliskimi na czas leczenia.

Program terapeutyczny jest realizowany przez 7-8 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. W ramach świadczeń pacjenci otrzymują dwa posiłki (śniadanie i obiad). Na czas leczenia istnieje możliwość wydania zwolnienia L4.

Wstępne rozmowy diagnostyczno-kwalifikacyjne odbywają się w środę, czwartek i piątek od godziny 10.00 do 12.00. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia do programu terapii ustalany jest termin przyjęcia.


ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
Oddział XVI SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
przy ul. Gliwickiej 33

Nasz oddział jest oddziałem półotwartym dla mężczyzn, nastawionym na pomoc pacjentom w przełamaniu swoich ograniczeń i trudnoœci wynikających z zaburzeń psychicznych.
Na naszym oddziale duży nacisk kładziemy na psychoterapię jako ważny element wspomagający leczenie.

W ramach oddziału proponujemy:

 • Opiekę psychiatryczną
 • Pomoc psychologiczną
 • Psychoterapię
 • Terapię zajęciową
 • Spotkania psychoedukacyjne dla rodzin osób cierpiących na zaburzenia psychiczne (tj. Psychotyczne i zaburzenia nastroju)

W ramach prowadzonych zajęć prowadzimy m.in.:

 • Grupę psychoterapeutyczną
 • Grupę wsparcia
 • Psychoedukację
 • Treningi funkcji poznawczych
 • Muzykoterapię
 • Trening relaksacyjny
 • Psychorysunek
 • Trening umiejetnoœci praktycznych

Jeœli cierpisz na:

 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia psychiczne na podłożu dysfunkcji oœrodkowego układu nerwowego

A ponadto chciałbyœ:

 • Lepiej funkcjonować społecznie
 • Lepiej porozumiewac się z bliskimi
 • Lepiej radzić sobie ze stresem, emocjami
 • Lepiej radzić sobie z chorobą

TO TEN ODDZIAŁ JEST WŁAŒNIE DLA CIEBIE!!!

Szczegółowych informacji na temat warunków przyjęcia do oddziału udziela Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego tutejszego szpitala lub tez bezpoœrednio personel Oddziału XVI.

Można też kontaktować się telefonicznie.
Poradnia Zdrowia Psychicznego tel.: 32 4328229
Oddział XVI, tel.: 32 4328271 lub 32 4328279


Zapewniamy uprzejmą obsługę i poszanowanie godności osób przebywających w Szpitalu.

Dyrektor Szpitala przyjmuje petentów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach od 12.00 do 14.00